the joneses

Sunday, 16 June 2013


aku ini air basuhan
mengalir pelahan
resap kerekahan