the joneses

Saturday, 23 February 2008

uten title

mahu mimpi basah?
undilah aku.