the joneses

Thursday, 15 November 2012

mantan yusoff,
maaf bila aku
tidak dapat hadir
dimajlis keluar
engkau dari agamaku
kerana risiko malang berada
bersamamu kala itu
tinggi terlalu