the joneses

Wednesday, 25 May 2011

bagaimana seorang ibu membujuk hati rawan seorang anak akibat perselisihan sebelah pihak antara kawan

takut itu kekuatan
lemah itu bukan pilihan
minta-minta itu larangan
senyum itu meraikan


No comments: