the joneses

Sunday, 15 August 2010

aku ingin menjadi biasa.tidak piket tidak mogok.tetap tunduk menyokong kerajaan