the joneses

Wednesday, 3 February 2010

sementara menunggu (menjadi makanan cacing)kelahi-kelahi
rebut itu ini
sengaja tidak
mahu ingat
sementara cuma
disini